jkk-50-jaar

Bestuurswijziging

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 maart j.l. hebben de aanwezige leden positief gestemd over het automatisch goedkeuring verkrijgen bij aangaan nieuw lidmaatschap.

Verder werden er 2 nieuwe algemene bestuursleden gekozen. Dit zijn dhr. Fred Leijten en dhr. Dennis Pluijgers. Beide heren zijn seniorenlid judo en vrijwilligers tijdens onze activiteiten, dus bekend met de vereniging.

Mw. Hogeslag heeft aangegeven om aan het einde van dit sportseizoen het secretariaat vaarwel te zeggen. Tot die tijd gaat zij samen met ons nieuwe bestuurslid het secretariaat beheren, zo zal het secretariaat vlekkeloos overgedragen worden aan Sebastiaan Laurijsse. Ook dit is een bekende binnen de vereniging, hij is ook seniorenlid judo en vrijwilliger tijdens onze activiteiten.

Alle nieuwe bestuursleden zijn zonder tegenstem gekozen en wij wensen hen veel succes.