Het ontstaan en de geschiedenis van JudoKlub Klundert (sinds september 1970)

Eind jaren ‘60 waren er in Klundert en Zevenbergen twee kleine particuliere clubjes o.l.v. Dingenouts actief in de judosport.  

Na een bloeiperiode, door de aanzuigende kracht van de successen van Geesink en Ruska, dreigde het judo weer terug te zakken naar een derderangs sport. Toen trainer Dingenouts in de zomervakantie van 1970 plotseling door een ongeval overleed, leek de judosport in deze plaatsen te verdwijnen.  

Gelukkig waren er onder de senioren van beide clubs enkele mensen die dit niet wilden laten gebeuren. Vooral op initiatief van het Klundertse judolid Eli Westerlaken werden er gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om door te gaan.  

Het gevolg was dat de clubs besloten samen te gaan met als standplaats Klundert. (De Zevenbergse groep was inmiddels erg gedecimeerd en Klundert had nog een aardige jeugdgroep).  

Er werd een bestuur opgericht met als voorzitter/trainer Eli Westerlaken uit Fijnaart, secretaris Wim Surewaard uit Langeweg en penningmeester Jan de Rooy uit Klundert.  De judomat werd op afbetaling aangeschaft en na de vakantie kon er in Klundert doorgestart worden onder de naam Judoklub Klundert.  

Om de mat te kunnen afbetalen werd er het eerste jaar geen gediplomeerde trainer aangesteld, maar werden de bruine banden Eli Westerlaken, Huib de Gast en Gerard Nuyten, resp. hoofdtrainer en assistent trainers.  

Er kwam een clubblad en er werd een logo ontworpen voor dit blad, maar vooral voor op de judokleding. We wilden herkenbaar zijn. Dit pakte erg goed uit en vooral de jeugdgroep groeide gestaag. Na een jaar was de mat al afbetaald en konden we gaan denken aan een gediplomeerde trainer.  

Eli Westerlaken bracht de naam van Louis Buurstee in, een erg goede wedstrijdjudoka die ook training wilde gaan geven, en wat ook erg zwaar woog, hij was bereid zijn financiële eisen aan te passen aan de mogelijkheden van de club. Na de kennismaking besloten we met hem door te gaan en hadden we dus vanaf 1971 een echte trainer. Een trainer met veel connecties in de judowereld, vooral ook met judomensen in West Brabant.  

Achteraf gezien is zijn aantrekken een gouden greep voor Judoklub Klundert geweest. 

Handelend als voorzitter ging Wim Surewaard in 1983 naar de notaris en vanaf dat moment zijn we een rechtsgeldige vereniging die opgericht is te Klundert in 1970. Wim was in die tijd voorzitter, secretaris en penningmeester. Enkele jaren later is een bestuur gevormd.  Vanaf de oprichtingsdatum tot nu toe heeft de vereniging negen voorzitters gekend met daar omheen een dagelijks bestuur en bestuursleden. Enkele namen uit die tijd zijn de heer  Boersma voorzitter, de heer Bert Bongers secretaris, de heer Joop Borghmans voorzitter en penningmeester. 

Al snel na Louis Buurstee zijn aantreden namen dankzij zijn judocontacten de wedstrijdmogelijkheden voor de jeugd enorm toe. Mede door hem kennen we nu nog steeds clubkampioenschappen, streekontmoetingen en de Moerdijkontmoeting in onze regio.  

De jeugdafdeling van Judoklub Klundert werd de sterke pijler waarop de club steeds kon bouwen. De club kende zijn ups en downs, vooral door het ledenaantal van de senioren.  

Klundert bleek vaak te klein voor een volwaardige seniorengroep, maar dankzij Louis zijn contacten in de regio, wist hij op moeilijke momenten altijd wel weer wat nieuw leven in te blazen door leden te werven in andere plaatsen. Zo waren er leden uit Zevenbergen, Langeweg, Oud-Gastel, Fijnaart en Made. Er waren zo jaren dat we een seniorengroep hadden van 15 leden. Rond 2006 zijn er diverse seniorleden jammer genoeg afgehaakt door blessures en leeftijd.  

Sinds 2007 zijn er zeven ereleden benoemd te weten,

Louis Buurstee, Bert Bongers, Wim Surewaard , Gerard Surewaard, Cees Verstraten, Martien Hopkoper, en Gerrit F de Koning.

 In 1990 werd er een nieuwe judomat aangeschaft in twee fases. In 2009 beslist het bestuur wederom dat er een nieuwe judomat wordt aangeschaft,  we hebben er al weer 20 jaar meegedaan. 

De volgende trainers zijn actief geweest bij de vereniging.   

Ad van Gils kwam uit Made en is er maar één seizoen geweest.  

Antoine de Rooy uit Etten-Leur heeft vele jaren bij de vereniging dienst gedaan als jeugdtrainer.  

Jeroen van Enthoven was onze eerste Aikibudo-trainer, daarna Jan Kooiman.  

Een geruime tijd heeft Martien Hopkoper bij onze vereniging stage gelopen als jeugdtrainer.  

Bij het schrijven van dit stukje geschiedenis (maart 2010) is Louis Buurstee zeker al negen en dertig jaar in dienst bij de vereniging, Martien Hopkoper ruim 20 jaar en Fred Okkerse is er ook al weer aanzienlijke tijd.  

Door de toen in functie zijnde voorzitter Gerrit de Koning is rond het jaar 1999 de Aikibudo-afdeling opgezet.  

Onder leiding van Cees de Jongh is de startopzet gedaan en is de uitbouw verder gegaan onder Jeroen van Enthoven en in de tijd voortgezet door de Fred Okkerse.  

Op wedstrijdgebied zijn we actief met de jeugd en zijn we bezig het wedstrijdgebeuren goed te promoten.  Er wordt ook met regelmaat aan bondswedstrijden meegedaan en er worden mooie prijzen behaald. 

Na 42 jaar betrokken te zijn geweest bij Judoklub Klundert heeft Louis Buurstee aangegeven om, met ingang  van 1 mei 2013, te stoppen als vaste trainer. 

Louis Buurstee was vanaf 1971 een vaste waarde bij Judoklub Klundert. Mede dankzij Louis namen de wedstrijdmogelijkheden gedurende de jaren toe. Vele judoka’s hebben van hem les gekregen. 

Louis heeft zich altijd enorm ingezet voor de vereniging, en heeft geprobeerd om voor de groep een opvolger te vinden en dat viel niet mee, maar uiteindelijk is het hem gelukt. Hij wordt opgevolgd door Piet de Jong. 

Om Louis te bedanken voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid is de Moerdijk Ontmoeting omgedoopt tot het Louis Buurstee Toernooi, welke op 5 april 2014 voor de eerste maal zal plaatsvinden.