Contributieverhoging

Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 maart 2019 heeft het bestuur het voorstel neergelegd om de contributie met vijftig eurocent te verhogen.  Door de ledenvergadering, is in navolging op het voorstel, besloten om de contributie te verhogen.

Waarom is deze contributieverhoging noodzakelijk?

Ook Judoklub Klundert heeft te maken met jaarlijks stijgende kosten. Mede door de BTW-verhoging van afgelopen 1 januari van 6% naar 9% zijn de kosten voor de zaalhuur gestegen. Daarbij zijn ook de materiaalkosten en verzekeringskosten gestegen. Teneinde een sluitende begroting te kunnen overleggen worden deze gestegen kosten doorberekend in de contributie.

De contributie wordt met ingang van 01-04-2019 als volgt:

Jeugdleden 5  t/m  17 jaar  :          € 13,00 per maand.   (voor 1 lesuur per week)

Jeugdleden 5  t/m  17 jaar  :          € 19,50 per maand.   (voor 2 lesuren per week)

Leden vanaf 18 jaar            :          € 15,50 per maand.   (voor 1,5 lesuur per week)

Leden vanaf 12 jaar: Aikibudo       € 15,50 per maand.   (voor 1,5 lesuur per week)